Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

2η Ποδηλατική Διαδρομή του Δήμου Λαγκαδά


Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ σε συνεργασία με την ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και το ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τηςΥ.Κ.Π.Α.Α.Π.  διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Lagadas on Bike την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2013.
  Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης  που προάγει την οικολογική συνείδηση, τον πολιτισμό και την υγεία. Για αυτό καλούμε όλους να συμμετέχουν σε μία ακόμη δράση πολιτισμού και σεβασμού στον τόπο μας.
¨ Μετακινούμαστε οικονομικά, γνωρίζουμε τις ομορφιές της πόλης μας, δίνουμε ανάσα ζωής στο περιβάλλον και την καθημερινότητά μας. ¨

Χαιρετισμός Δημάρχου Λαγκαδά

  Ο Δήμος Λαγκαδά, αποδεικνύοντας στην πράξη την οικολογική του ευαισθησία και στα πλαίσια μιας σειράς πρωτοβουλιών για την ουσιαστική ενημέρωση και την ενίσχυση της οικολογικής  συνείδησης των Δημοτών, διοργανώνει την Κυριακή 19 Μαΐου 2013, την 2η Ποδηλατική Διαδρομή.
  Μετά την μεγάλη επιτυχία και την εντυπωσιακή συμμετοχή των συνδημοτών μας στην περσινή 1η διοργάνωση του Δήμου Λαγκαδά, καλούμε και φέτος μικρούς και μεγάλους, σε μια νέα γιορτή οικολογικής αφύπνισης και πολιτισμού.
  Μετακινούμαστε οικονομικά, γνωρίζουμε τις ομορφιές της πόλης μας, δίνουμε ανάσα ζωής στην καθημερινότητά μας!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ 2ης ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ


Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α
 Κυριακή 19 Μαΐου 2013

Τ Ο Π Ο Σ   Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ
Εκκίνηση – Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά
Πορεία – στους δρόμους του Λαγκαδά 
Τερματισμός – Λουτρά Λαγκαδά

Ο Ι   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Η 2η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ αποτελείται από δύο διαδρομές.

   Μεγάλη διαδρομή  (6,5 km) : ΑΦΕΤΗΡΙΑ 11:00 από την Πλατεία Ελευθερίας
(Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά) και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11:30 – 11:45 στα ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ.
Στην πρώτη διαδρομή μήκους 6,5 km μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες                      και ανήλικοι (παιδιά από Ε΄ Δημοτικού και μεγαλύτερα).

    Μικρή Διαδρομή (2,5 km) : ΑΦΕΤΗΡΙΑ 11:00 από την Πλατεία Ελευθερίας (Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά) και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11:25 – 11:40 στα ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στην δεύτερη διαδρομή  μήκους 2,5Km μπορούν να συμμετέχουν ανήλικοι (παιδιά Δ΄ Δημοτικού Σχολείου και μικρότερα) και απαραιτήτως συνοδεύονται από ενήλικά γονέα –κηδεμόνα κατά την πορεία.
Χ Α Ρ Τ Η Σ   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

Ω Ρ Α   Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η Σ
11:05 για την μεγάλη διαδρομή και
11:00 για την μικρή διαδρομή


Ω Ρ Α   Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Υπολογίζεται από 11:25 έως 12:00

Μ Ε Τ Α  Τ Ο Ν  Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο
·        Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ω Ν  κ α ι  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Στις δύο διαδρομές μπορούν να συμμετέχουν όλοι .

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   -   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ.

Ο Μ Α Δ Ι Κ Ε Σ   Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ . Τα Σχολεία του Δήμου Λαγκαδά (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής (συνημμένο έντυπο ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ). Κάθε σχολείου ορίζει έναν ΥΠΕΥΘΥΝΟ καθηγητή ή γονέα μαθητή που θα συμπληρώσει και θα αποστειλει την ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ο υπεύθυνος της ομάδας του κάθε σχολείου την ημέρα του αγώνα θα πρέπει να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής και να τους διανέμει στα μέλη της ομάδας του Σχολείου.
Οι Ομαδικές Δηλώσεις Συμμετοχής απαραιτήτως πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 17 Μαϊου στο Γραφείο Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. (κτήριο του ΚΑΠΗ ΛΑΓΚΑΔΑ – 3ος όροφος - Τηλ. 2394020841 , FAX. 2394022391, e-mail : sportsdlag@yahoo.gr)  

Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Σ   Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ . Ατομικές Δηλώσεις συμμετοχής θα υπάρχουν διαθέσιμες στο Γραφείο Αθλητισμού στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. και στον Δήμο Λαγκαδά.  Οι Ατομικές Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από 9:00 έως 14:00 κατά της εργάσιμες ημέρες μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου καθώς και την ημέρα της ποδηλατοδρομίας (Κυριακή 19 Μαΐου από 9:00-10:00).

C h e c k  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν  &  Ε Ν ΑΡ Ξ Η   Ν Ε Ω Ν  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν
Από 9:00 της Κυριακής 19 Μαΐου όλοι πρέπει να τσεκάρουν τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία της Εκδήλωσης που θα βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά. Από την ίδια ώρα μπορούν να γίνουν και Δηλώσεις Συμμετοχής.Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι Διαδρομές και το Πρόγραμμα


Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α
1η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α
 Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Τ Ο Π Ο Σ   Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ
Εκκίνηση – Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά
Πορεία – στους δρόμους του Λαγκαδά 
Τερματισμός – Λουτρά Λαγκαδά

Ο Ι   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Η 1η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ αποτελείται από δύο διαδρομές.

*    Μεγάλη διαδρομή  (6,5 km) : ΑΦΕΤΗΡΙΑ 11:00 πμ από την Πλατεία Ελευθερίας (Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά) , Μπαρέτη, Λαχανά, Νίκης, Παπακυριαζή, Αν. Σαρρή, Θ. Ιωαννίδη, Κασσάνδρου, 27ης Οκτωβρίου, Θ. Γρηγοριάδη, Τρ. Μπίλλη, Μακεδονίας, Ηλιάδη, Παρ. Κατσιμίδη, Δαβάκη, Λουτρών, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11:30 – 11:45 στα ΛΟΥΤΡΑ. ΛΑΓΚΑΔΑ.
Στην πρώτη διαδρομή μήκους 6,5 km μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες  και ανήλικοι (παιδιά από Ε΄ Δημοτικού και μεγαλύτερα).

*    Μικρή Διαδρομή (2,5 km) : ΑΦΕΤΗΡΙΑ 11:05 από την Πλατεία Ελευθερίας (Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά) και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11:25 – 11:40 στα ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ.
Στην δεύτερη διαδρομή  μήκους 2,5Km μπορούν να συμμετέχουν ανήλικοι (παιδιά Δ΄ Δημοτικού Σχολείου και μικρότερα) και απαραιτήτως συνοδεύονται από ενήλικα  γονέα –κηδεμόνα κατά την πορεία.

Ω Ρ Α   Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η Σ
11:00 για την μεγάλη διαδρομή και
11:05 για την μικρή διαδρομή

Μ Ε Τ Α  Τ Ο Ν  Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο
·        Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
·         Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ω Ν  κ α ι  ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Στις δύο διαδρομές μπορούν να συμμετέχουν όλοι .

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   -   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ.
Δηλώσεις Συμμετοχής θα μοιραστούν στις σχολικές μονάδες και θα υπάρχουν διαθέσιμες στο Γραφείο Αθλητισμού και στον Δήμο Λαγκαδά. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. (κτήριο του ΚΑΠΗ ΛΑΓΚΑΔΑ – 3ος όροφος) από Τρίτη 8 Μαΐου είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά από 9:00 έως 14:00 καθώς και την ημέρα της ποδηλατοδρομίας (ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ ) από τις 9:00 π.μ.

ΕΛΕΓΧΟΣ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν  &  Ε Ν ΑΡ Ξ Η  Ν Ε Ω Ν  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν
Από τις 9:00 π.μ της Κυριακής 13 Μαΐου όλοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την συμμετοχής τους στην Γραμματεία της Εκδήλωσης στην Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά ώστε να πάρουν τον αριθμό συμμετοχής τους. Από την ίδια ώρα μπορούν να γίνουν και νέες Δηλώσεις Συμμετοχής.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

1η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο Δήμος Λαγκαδά και η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, καλούν τους Δημότες στην 1Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, σε μια διαδρομή άθλησης, ψυχαγωγίας και γνωριμίας με την πόλη μας.


Με αφετηρία την κεντρική πλατεία Λαγκαδά, θα περιηγηθούμε παρέα στις γειτονιές της πόλης μας, με σημείο τερματισμού τα Λουτρά Λαγκαδά , όπου και θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις ποδηλάτων και δώρων ποδηλατικού εξοπλισμού. Στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει, ο κ. Γεώργιος Φαρφάρας, υπεύθυνος Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών (Eurovelo) θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα οφέλη και την αξία χρήσης του ποδηλάτου.  

Η 1η Ποδηλατική Διαδρομή, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαΐου 2012.
09:00 π.μ. δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία
10:30 π.μ. έναρξη της εκδήλωσης
11:00 π.μ. εκκίνηση της διαδρομής
Δηλώσεις Συμμετοχής:

- Πρόγραμμα της εκδήλωσης
- Δήλωση Συμμετοχής
- Δήλωση Συμμετοχής Εθελοντών

Πληροφορίες στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Λαγκαδά: 
2394 0 20841   Σαράφης Γιώργος